Zasloužíte si ty nejlepší právníky s dlouholetou praxí!

Děláme výkon exekuce podle platných právních předpisů na území celé ČR, důsledné plánování procesů v exekučním řízení, okamžité odesílání vymoženého peněžitého plnění a evidence spisů v elektronické spisové službě.